Bruno Munari, Negativo-Positivo, 1951, tempera su carta, cm 55×39

| by | | 0 comments:

Bruno Munari, Negativo-Positivo, 1951, tempera su carta, cm 55x39

Bruno Munari, Negativo-Positivo, 1951, tempera su carta, cm 55×39